Personel Eğitimleri

10.9.2024
Yazılı ve Sözlü İletişim ve Rapor Yazma-Etkili Sunum Eğitimi
10:30 - 14:00 Meclis Salonu

"1.İletişim Kavramı 2.Karşılıklı İletişimde Benlik Tanımı 3.Savunucu / Açık İletişim 4.Proaktif – Reaktif Davranışlar 5.Dil – Dil Ötesi İletişim 6.Beden Dili Ve Önemi 7.İletişimde Kelimelerin Önemi 8.Yazılı İletişimde Dikkat Edilmesi Gerekenler 9.İletişim Engelleri 10.Sağlikli İletişim İçin Etkin Dinleme ve Empati Geliştirme 11.Etkin Dinleme 12.Ben Dili - Sen Dili 13.Hoşgörü (Tölerans) 14.Etkili Sunum Teknikleri 15.Sunuşlar Neden Yapılır 16.Etkili Sunuş Ve Çevre Yönetimi 17.Uygun Bir Ortamin Hazirlanmasi 18.Sunum Metninin Hazırlanması 19.İdeal Zihinsel Durumu Yaratmak 20.Doğru Sorular Sormak Ve Katilim Yaratmak 21.Dinleyici Davranışları 22.Raporlama "

4.6.2024
İş Yaşamında İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimi
10:30 - 14:00 Meclis Salonu

"1. PROAKTİF – REAKTİF DAVRANIŞLAR 2. İLETİŞİM KAVRAMI KARŞILIKLI İLETİŞİMDE BENLİK TANIMI 3. SAVUNUCU / AÇIK İLETiŞiM 4. DİL – DİL ÖTESİ İLETİŞİM 5. BEDEN DİLİ VE ÖNEMİ 6. İLETİŞİMDE KELİMELERİN ÖNEMİ 7. İLETİŞİM ENGELLERİ 8. SAĞLIKLI İLETIŞIM İÇIN ETKIN DINLEME VE EMPATI GELIŞTIRME 9. ETKİN DİNLEME 10. BEN DİLİ - SEN DİLİ 11. OLUMSUZ DUYGULARLA BAŞA ÇIKMA 12. HOŞGÖRÜ (TÖLERANS)"

14.5.2024
MS Offıce Programları (Excel ) Eğitimi
10:30 - 16:00 Meclis Salonu

"Modül 1: Veri Girişi Teknikleri Modül 2:Kitapları ve Pencereleri Yönetmek Modül 3:Biçimlendirme İşlemleri Modül 4:4 işlem ile Hesaplamalar Yapmak Modül 5:Fonksiyon Kullanarak Hesaplamalar Yapmak Modül 6: Filtreleme Teknikleri Modül 7: Özet Tablo İle Özetlemeye Giriş"

16.4.2024
İş Hayatı, Stres ve Problem Çözme Yönetimi
10:30 - 14:00 Meclis Salonu

1.Stres Nedir 2.Stres Türleri 3.Stresin Sağlığa Etkisi 4.Stres Belirtileri 5.Kişisel Stres Kaynaklari 6.İş Yerinde Stres Faktörleri 7.Stresten Korunma Yolları 8.Kendi Kendine Terapi 9.Problem Çözme 10.Fikir Üretme ve Çözüm Teknikleri 11.Problem Çözme Tekniklerinin Kullanılmasında Önemli Hususlar

5.3.2024
Etkili Zaman Yönetimi
10:30 - 14:00 Meclis Salonu

1.Zaman Nedir 2.Haftalık Zaman Yönetimine Genel Bir Bakış 3.Zaman Yönetiminin Önemi 4.Zaman Yönetimi Konusunda Önyargılar 5.Zamani Etkin Kullanmanın Faydaları 6.Zaman Tuzakları Neler / Zamanı Çalan Hırsızlar ve Hırsızların Tutuklanması 7.Zamani Etkin Kullanmayı Etkileyen Faktörler 7.Zamani Etkin Kullanmayı Etkileyen Faktörler 9.Kullanabileceğimiz Zaman Çeşitleri 10.Gecikmelerle Mücadele 11.Daha İyi Bir Zaman Yönetimi İçin Atılmasi Gereken 10 Adım